-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปางเคาะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางเคาะ

รหัสโรงเรียน : 390280

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ศรีสัชนาลัย ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์ : 054-556780

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางเคาะ

-- advertisement --