-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าไผ่

รหัสโรงเรียน : 390279

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าไผ่

-- advertisement --