-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 390224

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 170 – ต้าผามอก ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 054656123

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)

-- advertisement --