-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงคำ

รหัสโรงเรียน : 390234

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2 – สรอย วังชิ้น แพร่ 54160

โทรศัพท์ : 054-659017

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงคำ

-- advertisement --