-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)

รหัสโรงเรียน : 390096

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72/4 – น้ำชำ สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์ : 054542529

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)

-- advertisement --