-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังเลียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังเลียง

รหัสโรงเรียน : 390210

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 160 – ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 054550032

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังเลียง

-- advertisement --