-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสบป้าก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสบป้าก

รหัสโรงเรียน : 390246

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่5 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ – แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 54160

โทรศัพท์ : 0925866881

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสบป้าก

-- advertisement --