-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)

รหัสโรงเรียน : 390202

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 138 – หัวทุ่ง ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)

-- advertisement --