-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหาดรั่ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหาดรั่ว

รหัสโรงเรียน : 390253

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160

โทรศัพท์ : 054550050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดรั่ว

-- advertisement --