-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)

รหัสโรงเรียน : 390197

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านปิน ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 0811796272

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)

-- advertisement --