-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 390062

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 – บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์ : 054541772

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)

-- advertisement --