-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 390222

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 88 – เวียงต้า ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 0817834603

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)

-- advertisement --