-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ

รหัสโรงเรียน : 390237

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0000 0000 สรอย วังชิ้น แพร่ 54160

โทรศัพท์ : 054550040

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ

-- advertisement --