-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)

รหัสโรงเรียน : 390191

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 72 0 ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)

-- advertisement --