-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด

รหัสโรงเรียน : 390262

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 157 – แม่พุง วังชิ้น แพร่ 54160

โทรศัพท์ : 0821767617

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ตื้ด

-- advertisement --