-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น (ประชารัฐรังสฤษฏ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น (ประชารัฐรังสฤษฏ์)

รหัสโรงเรียน : 390290

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์ : 0895583222

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ยุ้น (ประชารัฐรังสฤษฏ์)

-- advertisement --