-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 390203

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 212 – บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 054556791

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)

-- advertisement --