-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 390227

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 219 – วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 54160

โทรศัพท์ : 054589118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)

-- advertisement --