-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 390281

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 51 – ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 54110

โทรศัพท์ : 054661068

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)

-- advertisement --