-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 390213

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 122 – ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150

โทรศัพท์ : 054-550036

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร

-- advertisement --