-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสร่างโศก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสร่างโศก

รหัสโรงเรียน : 390068

เขตการศึกษา : สพป.แพร่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 272/1 – สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130

โทรศัพท์ : 054-547169

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสร่างโศก

-- advertisement --