-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพะมอลอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพะมอลอ

รหัสโรงเรียน : 420205

เขตการศึกษา : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านพะมอลอ – บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพะมอลอ

-- advertisement --