-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 720103

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 เพชรเกษม 48 บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 028696465

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

-- advertisement --