โลโก้โรงเรียนทวีธาภิเศก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทวีธาภิเศก

รหัสโรงเรียน : 720080

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 505/5 อิสรภาพ42 วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 024650072

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทวีธาภิเศก