-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 720158

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 59 ซอยบางบอน 5 ซอย 5 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 024293740

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --