-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 720105

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 51 สุขสวัสดิ์ 19 บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 028723080-87

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

-- advertisement --