-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปัญญาวรคุณ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปัญญาวรคุณ

รหัสโรงเรียน : 720141

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 857 เพชรเกษม 63 หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 024131657

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปัญญาวรคุณ

-- advertisement --