-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

รหัสโรงเรียน : 720129

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 35 ก เอกชัย บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : 024150683

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

-- advertisement --