-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รหัสโรงเรียน : 720104

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 443 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 024293402

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

-- advertisement --