-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

รหัสโรงเรียน : 720121

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 16 โชติวัฒน์ 18 บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 029593747

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

-- advertisement --