-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

รหัสโรงเรียน : 720082

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 554 เพชรเกษม 2 วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 024654580

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

-- advertisement --