-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

รหัสโรงเรียน : 720081

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1160/3 เพชรเกษม 15 วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 024574430

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

-- advertisement --