-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดรางบัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดรางบัว

รหัสโรงเรียน : 720100

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 21 – บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดรางบัว

-- advertisement --