-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดราชาธิวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดราชาธิวาส

รหัสโรงเรียน : 720046

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 สามเสน วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 022432159

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราชาธิวาส

-- advertisement --