-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดราชโอรส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดราชโอรส

รหัสโรงเรียน : 720128

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 4 เอกชัย4 ถนนเอกชัย บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดราชโอรส

-- advertisement --