-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสังเวช

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสังเวช

รหัสโรงเรียน : 720045

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 108 ลำพู วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ : 026292509

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสังเวช

-- advertisement --