-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

รหัสโรงเรียน : 720091

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 248/9 อรุณอัมรินทร์ ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 024129103

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

-- advertisement --