-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนอนันต์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนอนันต์

รหัสโรงเรียน : 720095

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 65 ซอยอิสรภาพ 39 บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 024110721

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนอนันต์

-- advertisement --