-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

รหัสโรงเรียน : 720135

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 332 ถนนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-3544990

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

-- advertisement --