-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 720085

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 94 บางพรม บางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ : 024182911

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

-- advertisement --