โลโก้โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 720092

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 512/1 จรัญสนิทวงศ์ 32 ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 024241671

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม