-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

รหัสโรงเรียน : 720120

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 279/1 กรุงเทพ-นนทบุรี วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 025870978

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

-- advertisement --