-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 720102

เขตการศึกษา : สพม.เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 40 บางแวก 69 บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 024101662

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

-- advertisement --