-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 280242

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109 เพชรเกษม กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150

โทรศัพท์ : 032-682401

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุยบุรีวิทยา

-- advertisement --