-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางจานวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางจานวิทยา

รหัสโรงเรียน : 370249

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางจานวิทยา

-- advertisement --