-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 370268

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 11 บางตะบูน บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110

โทรศัพท์ : 032-489174

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางตะบูนวิทยา

-- advertisement --