-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลาดวิทยา

รหัสโรงเรียน : 370265

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 รพช. บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ : 032-491343

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลาดวิทยา

-- advertisement --