-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รหัสโรงเรียน : 370247

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 278 บันไดอิฐ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032-425070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

-- advertisement --