-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 580102

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 5 ถนนบางกะพ้อม อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์ : 034-751072

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)

-- advertisement --