-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 590121

เขตการศึกษา : สพม.เขต 10

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 17 – ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

โทรศัพท์ : 034483138

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

-- advertisement --